Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Відділ економіки
Положення про відділ економіки Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та посадові інструкції працівників відділу >>>

Начальник відділу економіки Печерської районної в місті Києві державної адміністрації - Снєжко Світлана Леонтіївна

Біографічна довідка >>>

 

 

 

 

Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова)

Електронна адреса: econom@pechrda.gov.ua

 

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Кабінет

Телефон

Начальник відділу

Снєжко Світлана Леонтіївна

409

280-40-44

Заступник начальника відділу

Латишева Лілія Олександрівна

408

280-03-61

Головний спеціаліст

Горбаньова Ганна Вікторівна

410

280-77-12

Головний спеціаліст

Дитюк Людмила Василівна

410

280-77-12

Головний спеціаліст

Кравчук Олена Пилипівна

407

254-52-35

Головний спеціаліст

Ступніцька Ганна Миколаївна

408

280-03-61

Головний спеціаліст

Гладка Ганна Петрівна

407

254-52-35

Розклад роботи:                                                                                                                      

понеділок - четвер з 09:00 до 18:00

п’ятниця з 09:00 до 16:45

обідня перерва з 13:00 до 13:45

Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації на території Печерського району:

- державної політики економічного і соціального розвитку;
- державної промислової політики;
- державної регіональної політики;
- державної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;
- державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;
- єдиної державної зовнішньоекономічної політики в межах компетенції.

Відділ економіки відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

 1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку розпоряджень голів Київської міської державної адміністрації та Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, наказів начальника Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації), інших актів законодавства України та здійснює контроль за їх реалізацією;
 2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
 3. аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку  Печерського району, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань керівництву Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації);
 4. бере участь у розробці проектів регіональної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання регіональної стратегії розвитку на території району та підготовку звітів про її виконання;
 5. у межах компетенції бере участь у розробленні проектів державних галузевих і регіональних програм;
 6. бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку міста Києва по Печерському району  на середньо- та короткостроковий період, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території Печерського району;
 7. разом з управліннями і відділами, іншими структурними підрозділами Печерської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечує виконання завдань визначених програмою економічного та соціального розвитку м. Києва, в частині , що стосується. Узагальнює і надає  Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації) інформацію про хід виконання програми економічного і соціального розвитку м. Києва в Печерському районі;
 8. при необхідності, здійснює в установленому порядку моніторинг показників розвитку  Печерського району міста Києва для визнання території депресивною; розробляє заходи щодо подолання депресивності території і здійснює моніторинг їх виконання;
 9. в межах наданих повноважень бере участь у розробленні в установленому порядку пропозицій щодо вступу до відповідних об'єднань єврорегіонального співробітництва та реалізації спільних з іншими суб'єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);
 10. бере участь у розробці та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;
 11. бере участь у підготовці інвестиційних пропозицій до проектів програм економічного та соціального розвитку міста, які стосуються розвитку району та спорудження об”єктів на території району, та, за погодженням з керівництвом районної в місті Києві державної адміністрації, надає до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації);
 12. здійснює системний аналіз потреб району в розвитку його інфраструктури, готує та подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації) пропозиції щодо інвестиційно-привабливих об”єктів району, які потребують залучення інвестицій;
 13. здійснює постійно моніторинг реалізації на території району інвестиційних проектів, по яких проведено інвестиційні конкурси та укладено інвестиційні договори, та подає Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації) його результати;
 14. здійснює аналіз стану та тенденцій розвитку промислового комплексу району, визначає пріоритетні напрями розвитку промисловості та розробляє пропозиції щодо збільшення обсягів виробництва промислової продукції в районі;
 15. бере участь у підготовці голові райдержадміністрації пропозицій з питань розміщення на території району нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об”єктів виробничого та невиробничого призначення, які належать до сфери її управління;
 16. бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
 17. бере участь у підготовці та подає  до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради  (Київської міської державної адміністрації) пропозиції щодо включення інноваційних проектів до програм і їх фінансування шляхом кредитування з  місцевого або державного бюджету;
 18. бере участь в межах наданих повноважень разом з іншими структурними підрозділами в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції у світову економіку та розширення економічного і соціального співробітництва з ЄС та Митним союзом, подає до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради ( Київської міської державної адміністрації)при необхідності відповідні пропозиції;
 19. забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій Печерського району у виставково-ярмаркових заходах;
 20. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання керівництву Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради   ( Київської міської державної адміністрації);
 21. бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 22. бере участь у забезпеченні ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;
 23. розробляє проекти розпоряджень голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, з питань реалізації галузевих повноважень;
 24. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 25. бере участь у забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 26. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
 27. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради;
 28. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
 29. бере участь в підготовці інформації для територіальної громади Печерського району про стан здійснення визначених нормативними документами повноважень;
 30. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 31. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 32. здійснює інші передбачені законом повноваження.

Відділ має право

 • вносити пропозиції голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації щодо вдосконалення реалізації державної політики з питань соціально-економічного розвитку району; сприяння ефективному використанню виробничо-технічного наукового потенціалу підприємств району, природних, трудових і фінансових ресурсів району.
 • взаємодіяти з структурними підрозділами Київської міської державної адміністрації.
 • представляти інтереси Печерської районної в місті Києві державної адміністрації в інших органах державної виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, інших підприємствах, установах і організаціях з питань здійснення функцій, покладених на відділ.
 • залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, підприємств, установ і організацій та об’єднаннями громадян для реалізації завдань відділу за погодженням із головою Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та заступником голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.
 • одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, підприємств, установ і організацій та об’єднаннями громадян інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 • брати участь у нарадах, що проводяться у Печерської районній    в місті Києві державній адміністрації, Київській міській державній адміністрації, їх структурних підрозділах та скликати наради з питань, віднесених до компетенції відділу.
Версiя для друку