Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Управління охорони здоров’я
Положення про yправління охорони здоров'я Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та посадові інструкції працівників відділу >>>

Начальник управління охорони здоров’я Печерської районної в місті Києві державної адміністрації - Гаркуша Ольга Петрівна

Біографічні довідка >>>

 

 

 

Управління охорони здоров'я Печерської районної в місті Києві державної адміністрації є структурним підрозділом Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, підпорядковується голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, підзвітне та підконтрольне Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації. Управління охорони здоров’я Печерської районної в м. Києві державної адміністрації виступає розпорядником бюджетних коштів у відношенні наступних лікувально-профілактичних закладів:

 • Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району;
 • Комунальне некомерційне підприємство  «Консультативно-діагностичний центр» Печерського району;
 • Госпіталь „Печерський”.

Основними завданнями управління є:

 • забезпечення реалізації державної політики в сфері охорони здоров'я у Печерському районі;
 • здійснення контролю за дотриманням законодавства та державних стандартів в сфері охорони здоров’я району;
 • координація діяльності закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, пов’язаної з наданням лікувально-профілактичної допомоги населенню району.

Управління охорони здоров'я функціонує відповідно до Положення, затвердженого розпорядженням голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.12.2010р. №10-к.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 1. розробляє та подає пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку та проектів місцевого бюджету, забезпечує в межах своїх повноважень їх виконання;
 2. розробляє та подає Печерській районній в місті Києві державній адміністрації та Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації пропозиції стосовно реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я;
 3. здійснює організаційне і методичне керівництво на всіх напрямках роботи підпорядкованих закладів охорони здоров'я, в тому числі з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення району;
 4. забезпечує прогнозування та планування розвитку мережі закладів охорони здоров’я на території Печерського району;
 5. вивчає потребу підпорядкованих закладів охорони здоров'я у фінансових, матеріальних та кадрових ресурсах, проводить аналіз ефективності їх використання;
 6. формує заявки на закупівлю медичного обладнання, лікарських засобів, спеціальних санітарних транспортних засобів, що централізовано постачаються за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, організовує відповідно до законодавства проведення таких закупівель;
 7. здійснює на основі галузевих медичних стандартів контроль за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається населенню району закладами охорони здоров'я всіх форм власності та підпорядкування;
 8. проводить аналіз показників стану здоров'я населення, розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та зниження рівнів захворюваності і втрати працездатності населення району, пропагування здорового способу життя;
 9. сприяє проведенню заходів щодо захисту навколишнього природного середовища та підтримки санітарно-епідемічного благополуччя населення району;
 10. координує роботу із забезпечення надання медико-санітарної допомоги населенню району під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 11. сприяє проведенню систематичного медичного обстеження осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, та осіб, евакуйованих та відселених із зон відчуження, а також інших осіб, які підлягають диспансеризації;
 12. вживає заходи для належної організації роботи щодо охорони материнства і дитинства у закладах охорони здоров’я, а також у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форм власності;
 13. сприяє кадровому забезпеченню закладів охорони здоров'я, організовує в установленому порядку роботу з підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників;
 14. забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції управління охорони здоров’я, контролює проведення цієї роботи в підпорядкованих закладах охорони здоров'я;
 15. сприяє поширенню в установленому порядку передового досвіду в підпорядкованих закладах охорони здоров'я, розвиткові міжрегіонального співробітництва в сфері охорони здоров'я;
 16. здійснює інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на Печерську районну в місті Києві державну адміністрацію завдань у галузі охорони здоров'я;
 17. в установленому законодавством порядку надає Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації інформацію, документи та матеріали пов’язані з діяльністю управління.

Нормативні документи, які видає Управління охорони здоров΄я Печерської райдержадміністрації, стосуються питань забезпечення фінансової, господарської та власне медичної діяльності підпорядкованих лікувально-профілактичних закладів, дотримання ними чинного законодавства, є внутрішньоорганізаційними та не є такими, прийняття яких потребує або підлягає громадському обговоренню.

Управління охорони здоров΄я Печерської районної в місті Києві державної адміністрації безоплатно надає наступні адміністративні послуги:

 • підготовка подання та заяви до суду щодо призначення опікуна (опікунів) над недієздатними особами та піклувальника (піклувальників) над обмежено дієздатними особами;
 • видача дозволу опікуну або піклувальнику на укладання договорів від імені підопічного, які підлягають нотаріальному посвідченню;
 • видача погодження про зняття з реєстрації підопічного;

Документи для отримання послуг та інформаційні запити подаються за адресою:

01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 4А, ІІІ поверх, телефон/факс 528-40-52.

Управлінню охорони здоров΄я Печерської районної в місті Києві державної адміністрації підпорядковані лікувально-профілактичні заклади:

 • Комунальне некомерційне підприємство  «Консультативно-діагностичний центр» Печерського району (вул. проф. Підвисоцького, 13, директор Кравчук Людмила Василівна, тел. 284-54-76);
 • Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району (вул. Івана Мазепи, 2, директор Барановська Галина Антонівна, тел. 280-29-04);
 • Госпіталь „Печерський” (вул. Госпітальна, 18, с. 54/1, головний лікар Найєр Микола Юганович, тел. 528-41-22);
 • Центр «Здоров’я» Печерського району (вул. Московська, 38, головний лікар Погуляй Ганна Вікторівна, тел.  254-30-73). 

Розклад роботи та години прийому:

Понеділок - четвер: 9.00-18.00,
П'ятниця: 9.00-17.00,
Перерва: 13.00-13.45.

Начальник управління: Гаркуша Ольга Петрівна, тел. (044) 528-40-52;
Заступник начальника: Куреньов Віктор Іванович, тел. (044) 529-32-17;

Адреса: 01 103, Київ, вул. проф. Підвисоцького, 4А.
Телефон:(044) 528-40-52.
Електронна пошта: ruozpech@ukr.net

 

Версiя для друку