Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання та виявлення корупції
Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання і виявлення корупції Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та посадові інструкції працівників відділу >>>

Завідувач сектором взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання і виявлення корупції Печерської районної в місті Києві державної адміністрації - Фаєр Олексій Іванович

Біографічна довідка >>>

 

 

 

Адреса сектору: 01010, Київ 10, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова), поверх 3, каб. 301

Тел. (044) 280-40-80

Email: anticorruption@pechrda.gov.ua (колишня ел. адреса: korstop@ukr.net)

Завідувач сектором: Фаєр Олексій Іванович;

Основним завданням сектору є забезпечення реалізації державної політики у сфері взаємодії з правоохоронними органами та запобіганні і виявленні корупції.

Сектор відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

Сектор відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) забезпечення виконання Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади з питань пов’язаних з правоохоронною та антикорупційною діяльністю;

2) організація взаємодії на території району органів виконавчої влади з судовими, правоохоронними, контролюючими органами, органами юстиції та іншими державними органами, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, об’єднаннями громадян та окремими громадянами України для профілактики правопорушень, посилення боротьби із злочинністю, корупцією, зміцнення законності і правопорядку в районі, а також підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів,  поліпшення їх кадрового та матеріально-технічного забезпечення;

3) забезпечення виконання заходів щодо охорони громадської безпеки, публічного, боротьби зі злочинністю;

4) забезпечення розгляду звернень громадян, депутатських звернень, звернень підприємств, установ, організацій в межах повноважень сектору;

5) здійснення передбачених законодавством заходів, пов’язаних з підтриманням публічного порядку, збереженням матеріальних цінностей;

6) здійснення підготовки, забезпечення та контролю за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

7) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

8) прийняття участі в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;

9) забезпечення проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

10) здійснення  перевірки фактів своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

11) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та за дотриманням антикорупційного законодавства;

12) координація діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону;

13) забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 14) здійснення збору, аналізу та узагальнення інформаційних матеріалів з питань правоохоронної роботи та з питань запобігання і виявлення корупції,  забезпечення  інформування  голови районної державної адміністрації про стан правоохоронної роботи та з питань запобігання і виявлення корупції на території району і внесення пропозицій щодо її поліпшення;

15) контроль виконання законодавчих актів, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації з питань боротьби зі злочинністю, профілактики правопорушень, питань запобігання і виявлення корупції та інших питань правоохоронного спрямування;

16) облік працівників органу виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

17) взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

18) розгляд в межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників структурних підрозділів райдержадміністрації до вчинення корупційних правопорушень;

19) сприяння у висвітленні в засобах масової інформації діяльності районної державної адміністрації  щодо виконання  програм та заходів спрямованих на покращення правоохоронної роботи та питань запобігання і виявлення корупції серед населення на території району;

20) повідомлення у письмовій формі керівникові органу виконавчої влади та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами органу виконавчої влади, територіального органу, підприємства, установи, організації;

21) підготовка звітів про хід виконання правоохоронних заходів та з питань запобігання і виявлення корупції.

22) здійснення інших, передбачених законодавством повноважень.

Версiя для друку