Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Відділ контролю
Положення про відділ контролю Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та посадові інструкції працівників відділу >>>

Начальник відділу контролю Печерської районної в місті Києві державної адміністрації - Щербич Валентина Тимофіївна

Біографічна довідка >>>

 

 

 

 

Основними завданнями відділу є:

– здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, рішень Київської міської ради, розпоряджень і доручень Київського міського голови,розпоряджень КМДА та голови райдержадміністрації та за станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;

– підготовка інформаційно-аналітичних та інших матеріалів з питань виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів та депутатів місцевих рад;

– інформування голови райдержадміністрації про стан виконавської дисципліни;

–  підготовка проектів розпоряджень з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Функції відділу: Відділ контролю відповідно до покладених на нього завдань:

–  веде в установленому порядку облік завдань, реалізація яких передбачена відповідними документами та контроль за якими покладено на відділ;

– перевіряє виконання структурними підрозділами райдержадміністрації документів та реагування на депутатські запити і звернення народних депутатів та депутатів місцевих рад;

–  забезпечує контроль за своєчасним надходженням інформаційних та інших матеріалів від структурних підрозділів РДА про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів та депутатів місцевих рад;

–  готує і завчасно та систематично надає структурним підрозділам РДА щотижневі нагадування-попередження про закінчення строків виконання документів;

–  готує інформаційно-аналітичні матеріали про стан виконавської дисципліни в структурних підрозділах РДА;

– розробляє і вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення організації контролю за станом виконавської дисципліни;

– проводить випереджувальний моніторинг строків виконання документів та реагування на запити і звернення народних депутатів та депутатів місцевих рад та щотижнево інформує голову райдержадміністрації, його заступників;

– вносить пропозиції про розгляд на засіданнях Колегії та загальних нарадах райдержадміністрації питань про стан виконання документів в структурних підрозділах РДА.

 

Начальник відділу (кім.209): Щербич Валентина Тимофіївна - тел.280-24-34;

Спеціалісти – тел. 280-10-07;

Спеціалісти (кім.208) – тел. 280-24-72; – тел. 280-45-69;

Адреса: вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова); Email: control@pechrda.gov.ua

Версiя для друку