Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Управління праці та соціального захисту населення
Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 22.11.2017 № 637 «Про організацію в Печерському районі міста Києва соціального патрулювання в зимовий період 2017-2018 років», заходи щодо забезпечення діяльності штабу координації цілодобового соціального патрулювання в Печерському районі міста Києва у зимовий період 2017-2018 років>>>
 
Організація оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи КАТЕГОРІЇ 1 та дітей з інвалідністю, інвалідність яких повязана з Чорнобильською катастрофою >>>

 

Положення про управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та посадові інструкції працівників відділу: Частина І >>> ; Частина ІІ >>>

 

Начальник Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації - Мозгова Ольга Вікторівна

Біографічна довідка >>>

 

 

 

 

 
Штатний розпис на 2017 рік Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації" >>>
 
Наказ № 47-г від 31.08.2015 "Про внесення змін до структури та штатного розпису управління праці та соціального захисту населення" >>>
Штатний розпис на 2015 рік Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації" >>>

Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної в місті Києві державної адміністрації є юридичною особою публічного права, що утримується за рахунок бюджетних коштів, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменування.

Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту населення, що включає:

1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями.

2. Забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім'ї, попередження насильства в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, оздоровлення та відпочинку дітей, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері.

3. Призначення соціальної допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

4. Організацію соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

5. Організацію виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування.

6. Забезпечення соціальної інтеграції інвалідів, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури.

7. Здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи.

 Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією.

2. Забезпечує реалізацію пріоритетних напрямків у сфері праці та трудових відносин, соціального захисту.

3. Забезпечує соціальний захист ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, зокрема  забезпечення їх психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування, технічними та іншими засобами реабілітації, житлом, надання освітніх послуг, організації поховання, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються, осіб, звільнених з військової служби,  учасників антитерористичної операції та забезпечує державний нагляд за додержанням вимог законодавства про працю, зайнятість населення, компенсацій, надання соціальних послуг, соціальних допомог та інших видів матеріального забезпечення.

4. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

5. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

6. Аналізує стан та тенденції соціального розвитку Печерського району та вживає заходів до усунення недоліків.

7. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

8. Вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету.

9. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

10. Розробляє проекти розпоряджень голови Печерської районної в місті Києві  державної адміністрації.

11. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Печерської районної в місті Києві  державної адміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

12. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Печерської районної в місті Києві  державної адміністрації.

13. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

14. Бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

15. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

16. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

17. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

18. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

19. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

20. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

21. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

22. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

23. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

24. Забезпечує захист персональних даних.

25. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

26. Залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів.

27. Здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій районним управлінням Пенсійного фонду; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи.

Структурні підрозділи:

- відділ фінансового обліку та звітності

- відділ правового забезпечення та кадрової роботи

- сектор внутрішнього фінансового контролю

- інформаційно-аналітичний відділ

- головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

- відділ по роботі зі справами та отримувачами допомог та субсидій

- відділ автоматизованих систем управління

- відділ прийому громадян

- відділ призначення допомоги, компенсацій та соціальних гарантій

- відділ персоніфікованого обліку пільг

- відділ державних соціальних інспекторів

- відділ призначення та розрахунку субсидій

- відділ по реєстрації та призначення допомоги внутрішньо переміщеним особам

- відділ обслуговування статусних категорій громадян

- відділ по роботі з учасниками антитерористичної операції та членами їх сімей

- відділ соціальних програм

- сектор з питань опіки та піклування

- відділ з питань соціального захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС

- відділ нагляду за призначенням пенсій

- відділ праці та соціально-трудових відносин

Начальник управління - Мозгова Ольга Вікторівна
Телефон - 280-69-61
Прийомний день: - понеділок 14:00 – 18:00

Заступник начальника управління – Зайцева Антоніна Іванівна
Телефон - 280-00-29
Прийомні дні: понеділок 9:00 - 13:00; середа 9:00 - 13:00; п'ятниця 9:00 - 13:00

Заступник начальника управління - Пархоменко Оксана Василівна
Телефон - 254-20-99
Прийомні дні: понеділок 13:45 – 18:00; середа 13:45 – 18:00; четвер 13:45 – 18:00

Відділ прийому громадян
Телефони: 288-51-24, 254-35-37
Прийомні дні: понеділок – четвер 9:00 – 18:00; п’ятниця 9:00 – 16:45

Інформаційна служба відділу прийому громадян
Телефони: 288-51-24, 254-35-37
Прийомні дні: понеділок – четвер 9:00 – 18:00; п’ятниця 9:00 – 16:45

Відділи управління
Прийомні дні: понеділок 9:00 – 18:00 (обідня перерва 13:00-13:45); середа 9:00 – 18:00 (обідня перерва 13:00-13:45); четвер 13:45 – 18:00; п’ятниця 9:00 – 13:00

Юридична адреса: 01015, м. Київ, вул. Цитадельна, 4/7
Email: soczahyst@pechrda.gov.ua ( ruszn06@ukr.net )

Версiя для друку