Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Служба у справах дітей
Положення про службу у справах дітей Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та посадові інструкції працівників відділу >>>
Штатний розпис на 2017 рік Служби у справах дітей Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

 Начальник Служби у справах дітей Печерської районної в місті Києві державної адміністрації - Кравчук Оксана Геннадіївна

Біографічна довідка >>>

 

 

 

 

Питання, що вирішуються у підрозділах:

Відділ з питань опіки, піклування та усиновлення:

1. Здійснює діяльність щодо тимчасового влаштування дитини, яка залишилася без батьківської опіки та передачу дитини на виховання патронажному вихователю, батькам – вихователям Дитячого будинку сімейного типу, в державні інтернатні заклади на повне державне утримання.

2. Здійснює діяльність щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейні форми влаштування - під опіку (піклування). Готує подання до суду про доцільність призначення опікуном (піклувальником) ту чи іншу особу, якщо судом буде встановлено, що дитина залишилася без батьківського піклування.

3. Збирає необхідні документи для надання дитині статусу „дитини – сироти”, „дитини, позбавленої батьківського піклування” готує проекти розпоряджень про надання дитині статусу. При втраті дитиною статусу, готує проекти  висновків по суті.

4. Відділ здійснює діяльність щодо реєстрації народження дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Готує подання з зазначеного питання на розгляд комісії з питань захисту прав дітей. В відділі реєстрації актів цивільного стану отримує свідоцтво про народження дитини та витяг з державного реєстру про реєстрацію народження дитини.

5. Веде облік дітей, які залишилися без батьківського піклування, первинний облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, місцевий облік дітей, які можуть бути усиновлені.

6. Складає анкету дитини, яка залишилася без батьківського піклування і може бути усиновлена, один раз на рік поновлює інформацію про зміну місця перебування (проживання) дитини, фотокартки дитини та висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини.

7. Веде облік кандидатів в усиновлювачі, забезпечує їх навчання, допомагає у підборі дитини, готує висновки до суду про доцільність усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування. Здійснює контроль за умовами утримання та виховання усиновлених дітей та контроль за цільовим використанням коштів при усиновленні.

8. Веде облік кандидатів в потенційні опікуни (піклувальники), потенційні батьки, батьки – вихователі, забезпечує їх навчання, допомагає у підборі дитини, готує висновки про доцільність встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини. Здійснює контроль за умовами проживання та виховання підопічних дітей, дітей вихованців ДБСТ та прийомних дітей та здійснює контроль за цільовим використанням коштів передбачених на утримання вказаної категорії дітей.

9. Веде облік дітей, які перебувають в дитячих державних закладах, ДБСТ, прийомних сім’ях, під патронатом, в місцях тимчасового перебування дітей. Веде їх особові справи. Здійснює контроль за діяльністю адміністрації державних закладів, батьків-вихователів, прийомних батьків, патронатних вихователів, в місцях тимчасового перебування по вихованню, навчанню та утриманню дітей. Готує відповідні висновки, звіти.

10. Веде облік дітей, які перебувають під опікою (піклуванням). Здійснює контроль за умовами утримання, навчання та виховання  дитини, над якою встановлено опіку (піклування) шляхом відвідування родини не рідше одного разу на рік. Готують висновок про стан утримання, навчання та виховання дітей.

11. Здійснює діяльність щодо влаштування  дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які проживають в сім’ях опікунів (піклувальників) до центрів реабілітації за потребою та за заявою опікуна (піклувальника).

12. Виявляє та забезпечує збереження майна дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вживає заходів щодо встановлення опіки над майном.

13. Веде облік нерухомого майна дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

14. Веде облік дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування тимчасово переміщених із зони проведення АТО, АРК Крим, в тому числі дітей, які прибули без супроводу дорослих, готують звіти щодо тимчасово переміщених дітей, надає кваліфіковану допомогу в межах своєї компетенції.

15. Спеціалісти відділу представляють інтереси райдержадміністрації, як органу опіки і піклування, в районних судах м. Києва, в Апеляційному суді м. Києва, Окружному адміністративному суді міста Києва, Київському апеляційному адміністративному суді, Вищому адміністративному суді України, Вищому Спеціалізованому Суді України, органах Державної  виконавчої служби України у справах щодо усиновлення малолітніх (неповнолітніх) дітей, повнолітніх осіб, по яких райдержадміністрація виступає позивачем, відповідачем, третьою особою чи суб’єктом оскарження з усіма правами сторони чи учасника цивільного процесу, адміністративного судочинства та виконавчого провадження, передбаченими Цивільним процесуальним Кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України та Законом України «Про виконавче провадження».

16. Забезпечує захист прав та інтересів дітей.

Юридичний відділ

1. Відділ надає консультації з питань захисту житлових та майнових інтересів дітей, щодо врегулювання відносин між батьками, позбавлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків, без позбавлення батьківських прав. Готує документи з зазначених питань на розгляд комісії з питань захисту прав дітей. Готує проекти висновків та розпоряджень.

2. Організовує та забезпечує роботу комісії з питань захисту прав дитини та веде протоколи засідань, готує витяги з протоколів засідання комісії з питань захисту прав дитини.

3. Приймає та забезпечує розгляд в установленому порядку звернень та заяв громадян з питань:

- надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі;

- надання дозволу на укладення договорів, що підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири що належить дітям;

- надання дозволу на здійснення будь – яких правочинів стосовно нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти;

- надання дозволу на укладення договорів щодо іншого цінного майна, власником якого є діти;

- надання дозволу про відмову від прийняття спадщини належної малолітній чи неповнолітній особі;

- цільового витрачання аліментів;

- припинення права отримання аліментів на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно;

- розпорядження грошовими коштами, що внесені на ім’я неповнолітньої особи;

- обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавити її цього права;

4. Здійснює діяльність щодо врегулювання відносин між батьками:

- зміна прізвища, імені дитини,

- визначення участі у вихованні того з батьків, хто проживає окремо,

- визначення місця проживання дитини,

- позбавлення батьківських прав,

- відібрання дитини у батьків, без позбавлення батьківських прав.

Готує документи з зазначених питань на розгляд комісії з питань захисту прав дітей, проектів висновків до суду та проекти розпоряджень райдержадміністрації.

5. За дорученням начальника Служби у справах дітей погоджує (візує) проекти позовів до суду за наявності погодження начальників відділів Служби.

6. Готує проекти документів:

- патронатного договору батьків вихователів з районною адміністрацією щодо виховання та утримання дитини;

-  проекти розпоряджень щодо влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  в сімейні форми виховання  - під опіку (піклування);

- проекти розпоряджень щодо реєстрації народження дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування;

7. Готує на підпис заступнику голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації з гуманітарних питань погодження на зняття з реєстрації місця проживання дітей, на яких згідно розпоряджень райдержадміністрації придбане нове житло.

8. Готує на підпис заступнику голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації з гуманітарних питань погодження про дозвіл на постановку, зняття з обліку та перереєстрацію в МРЕВ автомобілів, які належать дітям.

9. Готує проекти розпоряджень Печерської районної в місті Києві державної адміністрації щодо захисту житлових та майнових прав дітей.

10. Готує проект рішення про надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором а також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком дитини за згодою батьків.

11. Надає дозвіл на зняття заборони з майна, яке належить дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

12. Готує висновки до суду щодо врегулювання відносин між батьками.

13. Обстежує житлово – побутові умови при відчуженні житла, право власності на яке мають діти (за дорученням комісії з питань захисту прав дитини).

14. Здійснює контроль за додержанням батьками майнових та житлових прав дітей при відчуженні жилих приміщень та купівлі нового житла.

15. Бере участь у судових засіданнях при розгляді спорів, пов’язаних із захистом житлових та майнових прав та інтересів дітей.

16. Здійснює контроль за виконанням умов розпоряджень про передачу в оренду (найм) житла або іншого майна дітей.

17. Веде облік спадщини, оформленої на ім’я дитини.

18. Надає згоду неповнолітній особі, яка досягла 16 років зареєструватися як підприємець.

19. Готує документи на засідання комісії з питань захисту прав дитини для прийняття рішення про припинення опіки над майном.

20. Призначає особу, яка буде представляти інтереси дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування на час здійснення права на спадкування.

21. Готує і надсилає листи відповідним установам, службовим особам для вжиття заходів щодо захисту житлових та майнових інтересів дітей згідно діючого законодавства.

22. Готує документи та клопотання до райдержадміністрації про взяття дитини на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

23. Готує документи та клопотання до райдержадміністрації щодо забезпечення житлом дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  після повернення з державних закладів.

24. Здійснює в установленому порядку розгляд заяв громадян, звернень народних депутатів, державних установ та громадських організацій.

25. Представляє  інтереси районної адміністрації як органу опіки та піклування, в районних судах міста Києва, в Апеляційному суді міста Києва, Окружному адміністративному суді міста Києва, Київському апеляційному адміністративному суді, Вищому адміністративному суді України, Вищому Спеціалізованому Суді України, органах Державної виконавчої служби України у справах про позбавлення батьківських прав, вирішення спорів між батьками про місце проживання дітей, участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо, захисту житлових і майнових прав та особистих інтересів дітей по яких районна державна адміністрація виступає позивачем, відповідачем, третьою особою чи суб’єктом оскарження з усіма правами сторони чи участі цивільного процесу, адміністративного судочинства та виконавчого провадження, передбаченими Цивільним процесуальним Кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України та Законом України „Про виконавче провадження”.

Відділ з питань профілактично-виховної роботи

1. Організовує розроблення і здійснення на території району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2. Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей.

3. Забезпечує, у межах своїх повноважень, здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей.

4. Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами держадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність.

5. Здійснює соціально - правовий захист дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

6. Бере участь у процесі вибуття та переведення дітей із закладів освіти.

7. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність.

8. Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

9. Надає направлення на роботу та дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років.

10. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенції, через засоби масової інформації.

11. Виявляє спільно з органами міліції та громадськістю району дітей, які залишились без батьківської опіки та піклування, займаються бродяжництвом та жебрацтвом і сприяє їх подальшому влаштуванню до притулків або приймальника-розподільника для дітей.

12. Веде індивідуальну профілактично-виховну роботу серед батьків дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та з дітьми, які знаходяться в конфлікті з законом.

13. Готує для розгляду на засідання Координаційної ради у справах дітей, Дорадчого органу при Печерській райдержадміністрації, Комісії з питань захисту прав дитини при Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, як органу опіки та піклування, матеріали на батьків, що не забезпечують належного виховання своїх дітей та ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків.

14. Співпрацює з районним Центром зайнятості з питань працевлаштування дітей.

15. Веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

16. Відповідає за оздоровлення дітей, які перебувають на обліку в Службі.

17. Здійснює контроль щодо залучення дітей до занять у клубах за місцем проживання.

 

Служба у справах дітей Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова)

Email: ssd@pechrda.gov.ua (колишня ел. адреса: pechersk_ssd@ukr.net)

 

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові працівника

Посада, напрямок роботи

Контактний телефон

1.

Кравчук Оксана Геннадіївна

Начальник Служби

тел./факс:
(044) 254-49-83.

каб. 400-б

2.

Гой Тетяна Іванівна

Заступник начальника Служби у справах дітей – начальник юридичного відділу

тел.

(044) 280-24-44

каб. 400-г

Години прийому:
вівторок: 1000-1300
четвер: 1400-1700

Юридичний відділ

3.

Кожушок – Литвинова Іванна Петрівна

Головний спеціаліст

тел.

(044) 280-24-44

каб. 400-г

4.

Колєнченко Юлія Віталіївна

Головний спеціаліст

тел.

(044) 280-24-44

каб. 400-г

Години прийому:
вівторок: 1000-1300
четвер: 1400-1700

Відділ з питань опіки, піклування та усиновлення

5.

Озерецьківська Ірина Василівна

Начальник відділу

тел./факс:
(044) 280-60-95

каб. 400-а

6.

Романова Наталія Павлівна

Головний спеціаліст

тел./факс:
(044) 280-60-95

каб. 400-а

7.

Войтович Ніна     Миколаївна

Головний спеціаліст

тел.

(044) 280-20-72

каб. 227

Години прийому:
вівторок: 1000-1300
четвер: 1400-1700

Відділ з питань профілактично-виховної роботи

8.

Дергач Тетяна Олексіївна

Начальник відділу

тел.

(044) 280-24-44

каб. 400-в

9.

Люта Олена Василівна

Головний спеціаліст
(відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

тел.

(044) 280-24-44.

каб. 400 - в

10.

Папуша Вадим Сергійович

Головний спеціаліст

тел.

(044) 280-24-44

каб. 400-в

Години прийому:
вівторок: 1000-1300
четвер: 1400-1700

Головний спеціаліст - бухгалтер

11.

Лисенко Любов Григорівна

Головний спеціаліст - бухгалтер

тел.

(044) 280-20-72

каб. 227

 

 Незахищені «ЗАХИЩЕНІ»

            Дитинство – найкраща і найприємніша пора нашого життя. Пора коли ми ще не пізнали смаку зради та помсти, коли найбільшим щастям є обійми матусі та посмішка татуся, а втома в тілі настає виключно після тривалих ігор на свіжому повітрі.

            На захисті дитинства стоїть цілий державний апарат. І для цього існує ціла низка державних законодавчих актів. Дитинство в нашій країні – це велика цінність, яку має берегти кожен із нас. Діти – це та частина населення, яка в першу чергу має захищатися державою. Але чи може зараз та, котра сама потребує захисту, повноцінно захистити наших дітей, наше майбутнє? Питання... Я думаю, що кожен з нас на нього має свою власну відповідь і, навіть, свій власний коментар.

            За минулий рік життя нашої країни кардинально дало збій. Переоцінка цінностей відбулась однозначно. Дехто це усвідомив одразу ж, дехто пізніше, а дехто ще й досі не йме віри і не розуміє до кінця, що відбувається.

            Але ж знаєте... Ми вже стільки всього пережили...

       У мене особисто відчуття, що наша маленька, але дуже красива і добра країна зараз вкотре залишилась „ДИТИНОЮ-СИРОТОЮ”. У неї стрес і шок, вона розгублена і налякана, як будь-яка інша дитинка, у світ якої раптово вривається хаос. І дуже добре, коли в цієї дитинки є хтось, хто зможе її підтримати у страшній трагедії, хто не зрадить і не залишить, хто допоможе віднайти гармонію і  вибудувати все з чистої сторінки.

            А що таке держава? Що є країна? Хіба ж не ми і є та сама країна. Хіба ж не кожен з нас є  та сама держава? Ми – люди, які творимо свою історію і будуємо своє майбутнє.

            Так, фактична війна триває досі, але всі війни рано чи пізно закінчуються. Закінчиться і ця. А що після війни? А після війни треба починати жити з чистого аркуша, як та дитина-сирота, яка раптово опинилась в іншому світі, в якому також потрібно жити. І те, в якому оточенні вона ростиме буде вирішальним для її подальшої долі.

            Моє покоління виросло в непевний історичний період - період становлення і розрухи водночас. Він мав свої плюси і свої мінуси. Він мав багато суперечностей і в цілому, в якійсь мірі, і призвів то того, що ми маємо зараз. І як на мене, саме зараз настав той час, коли  хоч і такою ціною народжується нове, інше життя, інше майбутнє. А хто є нашим майбутнім – наші діти. І не в розумінні наші персонально, адже, як відомо, чужих дітей не буває. Діти – це наш скарб, наш коштовний камінь, і як саме ми його відшліфуємо, так він світитиме нам у майбутньому. Чим більше граней – тим більше світла...

            Саме від нас, від кожного із нас залежить наше майбутнє. Не проходьте повз своїх дітей, дайте їм можливість стати повноцінними особистостями. Навчіться їх чути, а не лише слухати.

            Я запитую себе – „Що МИ можемо зробити? Що Я можу зробити для того, щоб не повторилась трагедія?” - відповідь підказує моя п’ятирічна донька – „Мамо, навчиш мене співати гімн України”. – „Так доню, я навчу тебе співати гімн України”. Це найменше, що я можу і маю зробити для своєї доньки. Це найменше, що кожен із нас має і може зробити для своїх, для НАШИХ дітей. Навчити їх співати гімн, навчити їх читати і розуміти свою історію, навчити їх усвідомлювати і розрізняти інформацію, навчити їх не бути сліпими і глухими перед голосом серця, навчити їх любити, поважати та цінувати себе, свою родину, свою землю. Навчити їх говорити „Дякую” і „Вибачте”, навчити не бути байдужими, навчити бути відповідальними. Навчити не плювати в той колодязь, з якого п’єш, і на ту стежку, якою йдеш. Навчити будувати своє життя своїми руками. Навчити жити по кодексу не лише написаному на папері. Навчити бути справжнім другом і братом, подругою і сестрою, чоловіком і дружиною в повному значенні цього слова. Навчити бути МАМОЮ і ТАТОМ.

Навчити всьому цьому ЇХ!!!

Але для початку - навчити всьому цьому СЕБЕ!!!

І ЛИШЕ ТАК МИ ЗАХИСТИМО СВОЇХ НЕЗАХИЩЕНИХ „ЗАХИЩЕНИХ” ДІТЕЙ!!! І лише так ми матимемо шанс на краще життя, на життя із чистого аркуша...

Литвинова Іванна Петрівна,
юрист Головний спеціаліст ,
Служби у справах дітей
Печерської райдержадміністрації.

Версiя для друку