Перелік ОСББ Печерського району >>>
Закон України  «Про об'єднання співвласників  багатоквартирного будинку» >>>
Посібник ОСББ >>>
Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» >>>
Зразки документів по ОСББ >>>
 

ДО УВАГИ ІНІЦІАТИВНИХ ГРУП ПО СТВОРЕННЮ ОБ’ЄДНАННЬ СПІВВЛАСНИКІВ
БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ (ОСББ) ТА ДІЮЧИХ ОСББ!

 У зв’язку із змінами до Закону України «Про об'єднання співвласників  багатоквартирного будинку», внесеними Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» відбулися зміни у оформленні документів, необхідних для проведення установчих/загальних зборів та Статуту ОСББ.

   Інформацію (зразки)  щодо оформлення вказаних документів ви можете отримати на сайті:

www.merp.org.ua («Муніципальна енергетична реформа в Україні»  →  «Інформаційна компанія» → «ОСББ: поради та можливості»;

www.minregion.gov.ua (Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України) →  Житлово-комунальне господарство  → Житлове господарство, реформування житлово-комунального господарства → Управління, використання та утримання майна багатоквартирного будинку.

- http://dzki.kievcity.gov.ua/content/osbb.html (Департамент житлово-комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації).

 


 

Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
(ОСББ)

Повідомляємо, що в Печерському районі діють:

- відділ по роботі та створенню ОСББ при управлінні житлово-комунального господарства та будівництва Печерської райдерж-адміністрації;

вул. Московська, 37/2, каб. № 1

- КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району міста Києва» ( пров. Мар’яненка, 7) та підпорядкованих йому ЖЕД: «Хрещатик» (вул.Басейна, 5-А), «Липкижитлосервіс» (вул. Левандовського, 5-А), «Печерськжитло» (бульв. Д.народів, 30/1), «Печерська брама»(бульв. М.Приймаченко, 3) визначені відповідальні працівники, які проводять відповідну роботу по створенню в будинках комунальної власності ОСББ: надають консультації, забезпечують ініціативні групи відповідним методичним матеріалам, надають допомогу в організації та проведенню зборів мешканців тощо.

Спеціалістами відділу та відповідальними працівниками, постійно проводиться моніторинг нормативно-правових актів, що регулюють процес створення та діяльності ОСББ. Завдяки цьому, ініціативним групам та вже діючим ОСББ надається кваліфікована правова допомога у всіх питаннях, що стосуються створення ОСББ.

З метою роз’яснення процесу створення ОСББ та перспективи його діяльності проводяться загальні збори з  мешканцями житлових будинків, як в приміщенні комунального підприємства, так і безпосередньо за адресою житлового будинку, надається методичний матеріал, налагоджено роботу із діючими ОСББ для обміну досвідом із ініціативними групами та із відділом державної реєстрації стосовно позачергового прийому ініціативних груп.


 

 ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ
(ОСББ)

Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» визначає термін ОСББ так:

«Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі ОСББ об'єднання) - юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна».

ОСББ є створеною відповідно до Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку»юридичною особою, що має печатку зі своєю назвою та інші неодмінні реквізити, а також розрахункові рахунки в установах банку.

Декілька важливих позицій, про які належить пам'ятати, створюючи об'єднання співвласників:

  • за своїм статусом об'єднання є неприбутковою організацією, оскільки не має на меті одержання прибутку для його розподілу між своїми членами;
  • ОСББ створюють для гарантування (захисту) прав його членів та виконання їхніх обов'язків, належного утримання та використання неподільного і загального майна, забезпечення вчасного надходження коштів для здійснення всіх платежів, передбачених у законодавстві та статутних документах;
  • об'єднання відповідає за своїми зобов'язаннями коштами і майном об'єднання, від свого імені набуває майнові та немайнові права й обов'язки, виступає позивачем та відповідачем у суді;
  • в одному житловому комплексі можна створити тільки одне об'єднання;
  • ОСББ може виникнути в будинку будь-якої форми власності;
  • житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) можна реорганізувати в об'єднання за умови дотримання вимог відповідного законодавства, яке регулює майнові відносини між членами ЖБК.

Ось переваги, які дає власникові житла об'єднання співвласників:

  • у разі створення ОСББ істотно підвищується зацікавленість, відповідальність і, як наслідок, ефективність управління спільною власністю, поліпшується житлово-комунальне обслуговування;
  • створення в будинку юридичної особи сприяє вдосконаленню договірних відносин та розвиткові конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг. Укладаючи угоди, більшість голів ОСББ дуже уважно відстежують у документах інтереси споживачів, готують і обстоюють протоколи розбіжностей;
  • учасники об'єднання можуть наперед запланувати заходи для поліпшення стану свого будинку, тобто для модернізації та ремонту обладнання всієї будівлі, а також встановлення систем енергозбереження;
  • ОСББ має можливість отримати у власність або довгострокове користування прибудинкову територію. А це захищає прилеглу земельну ділянку від зведення на ній додаткових споруд - так званого ущільнення забудови, яке сьогодні створює проблеми багатьом мешканцям.

За рішенням загальних зборів ОСББ може прийняти одну з альтернатив: самостійно забезпечувати утримання і ремонт вашого будинку; передати його на обслуговування до будь-якої приватної керуючої компанії.

Мешканці будинку самостійно стануть визначати розмір витрат, необхідних для утримання вашого будинку і прибудинкової території. Крім того, після створення ОСББ зберігається встановлений законодавством порядок надання пільг на житлово-комунальні послуги та житлових субсидій.

Співвласники стануть самостійно розподіляти кошти, що вносяться у якості квартплати, визначати порядок здійснення ремонтних робіт, черговість придбання матеріалів та обладнання, необхідного для утримання будинку. А правління ОСББ буде зобов'язано звітувати перед членами ОСББ про кожну витрачену копійку.

ОСББ створюється виключно з метою задоволення потреб мешканців будинку і не отримує прав ані на квартири, ані на інше особисте майно проживаючих у будинку.

Також, звертаємо Вашу увагу на те, що Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14.05.2015 № 417, внесено зміни до закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», а саме:

 

Було

Стало

Поняття «членство» в ОСББ. Статут регулював порядок прийняття в члени об’єднання та виключення з нього

Поняття «членство» відсутнє. Усі співвласники є учасниками ОСББ з моменту його створення

Поділ майна на неподільне в спільній сумісній власності і загальне (у спільній частковій власності)

Спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників

Загальні збори ОСББ були правомочними за умови присутності більш ніж половини членів об’єднання

Вимоги щодо кворуму відсутні

Загальні збори скликалися:

правлінням;

членами ОСББ, які мають понад 20% голосів від їх загальної кількості;

ревізійною комісією (ревізором)

Загальні збори можуть скликатися:

правлінням;

ініціативною групою з не менш як трьох співвласників

За загальним правилом рішення загальних зборів приймалися 2/3 голосів від загальної кількості голосів членів ОСББ, які присутні на загальних зборах. Для низки рішень передбачена потреба ¾ голосів присутніх на зборах членів ОСББ

За загальним правилом рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів. Для окремих рішень статутом може бути передбачена необхідність не менш як 2/3 голосів загальної кількості співвласників. Допускається встановлення на загальних зборах іншого порядку прийняття рішень

Рішення, прийняті на загальних зборах, підписувалися головою правління та секретарем загальних зборів

Рішення загальних зборів засвідчується особистим підписом кожного, хто проголосував. Із зазначенням результату його голосування («за» чи «проти»)

Рішення загальних зборів за рішенням самих зборів могло бути надане члену ОСББ під розписку чи направлене поштою

Визначено перелік питань, рішення загальних зборів із яких обов’язково мають бути надані співвласникам під розписку чи направлені поштою. Рішення з решти питань-за ініціативою зборів

Засідання правління скликалися головою

Засідання правління може бути скликано:

головою;

не менш як третиною членів правління

Рішення правління приймалося 2/3 голосів від загального числа членів правління

Рішення правління приймається більшістю голосів від загальної кількості членів правління, якщо інше не встановлено рішенням загальних зборів ОСББ.

Рішення правління викладаються в протоколі засідання правління із зазначенням кожним із членів правління результату свого голосування («за» або «проти»), засвідченого власноручним підписом

Обов’язкове створення ремонтного й резервного фондів ОСББ

Створення ремонтного та резервного фондів відбувається за рішенням загальних зборів

Передбачалося, що кошторис ОСББ на наступний рік мав бути складений до 25 грудня поточного року із затвердженням надалі на чергових загальних зборах

Чітко встановлена крайня дата затвердження кошторису – 1 січня поточного року (інше може бути встановлено загальними зборами). Допускається затвердження кошторисів на два й більше років

 

 Для отримання більш детальної інформації про створення ОСББ та його діяльності мешканці району мають можливість звертатись:

До відділу по роботі та створенню ОСББ управління житлово-комунального господарства Печерської райдержадміністрації за адресою:

м. Київ, вул.Московська, 37/2, каб. 1, тел.. 288-59-38

Спеціалісти відділу нададуть всю необхідну допомогу у створенні ОСББ, включно із зразком документів для державної реєстрації, а також консультації щодо діяльності ОСББ.

Версiя для друку