Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Організаційний відділ
Положення про організаційний відділ Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та посадові інструкції працівників відділу >>>

Начальник організаційного відділу Печерської районної в місті Києві державної адміністрації - Перетятько Наталія Миколаївна

Біографічна довідка >>>

 

 

 

 

Відділ у відповідності до покладених на нього завдань:

- готує, в межах компетенції, аналітичні та інформаційні матеріали для делегації райдержадміністрації, яка відбуває у відрядження з метою участі в роботі конференцій, зустрічей, переговорів та інших заходів регіонального характеру;

- забезпечує підготовку аналітичної інформації про готовність та хід проведення виборів Президента України, народних депутатів України, Київського міського голови, депутатів Київської міської ради, всеукраїнських та місцевих референдумів в частині, що стосується діяльності місцевих органів виконавчої влади.

- надає консультативну допомогу з питань організації і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, Київського міського голови, депутатів Київської міської ради, всеукраїнських та місцевих референдумів в частині, що стосується діяльності місцевих органів виконавчої влади;

- аналізує надані керівниками структурних підрозділів адміністрації (погоджені у відповідному порядку із першим заступником голови райдержадміністрації, заступником голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків) пропозиції та готує перспективний (річний), поточні (квартальні) плани роботи райдержадміністрації та подає голові райдержадміністрації на затвердження;

- готує план-календар основних заходів райдержадміністрації на тиждень, забезпечує організацію контролю за ходом його виконання;

- готує плани заходів, аналітичні довідки, доповідні записки, інформації та листи з питань, віднесених до компетенції відділу;

- забезпечує підготовку та проведення Колегій Печерської районної в місті Києві державної адміністрації,

- забезпечує підготовку та проведення апаратних нарад, розширених апаратних нарад;

- координує та забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Колегії Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та розширених апаратних нарадах;

- здійснює контроль за виконанням рішень Колегій Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та  протоколів доручень апаратних нарад, розширених апаратних нарад, готує аналітично-довідкову інформацію голові  райдержадміністрації про їх виконання;

- готує та подає на затвердження в установленому порядку Положення про Колегію Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та її посадовий склад, внесення змін до них;

- готує проекти розпоряджень;

- здійснює моніторинг роботи консультативних, дорадчих органів, утворених при райдержадміністрації;

- здійснює координацію і організаційне забезпечення підготовки і проведення загальнорайонних заходів, які проводяться в плановому порядку та з питань, що покладені на апарат адміністрації;

- організовує та координує роботу щодо участі у державних,  загальноміських і районних заходах керівництва райдержадміністрації, працівників структурних підрозділів райдержадміністрації з нагоди відзначення державних, професійних, християнських православних свят та інших урочистих подій;

- готує та направляє вітання від імені голови райдержадміністрації керівникам підприємств, установ, організацій, іншим посадовим особам з нагоди державних, професійних свят та ювілейних дат;

- організовує та координує проходження практики студентів вищих навчальних закладів в структурних підрозділах райдержадміністрації;

- відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» забезпечує доступ до публічної інформації, приймає для розгляду, опрацьовує і надає достовірну, точну і повну відповідь на інформаційний запит, що стосується діяльності та напрямку роботи відділу;

- розглядає за дорученням голови райдержадміністрації пропозиції, заяви та матеріали, що надходять від підприємств, установ, організацій, інших органів державної влади з питань, що належать до компетенції відділу.

Начальник: Перетятько Наталія Миколаївна;
Адреса відділу: вул. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова) кім. 202, 417;
Телефон: (044) 280-80-73, (044) 280-23-42; Email: orgviddil@pechrda.gov.ua

Версiя для друку