Головна  →  Адміністрація  →  Структура  →  Сектор з питань внутрішнього фінансового контролю та аудиту
Положення про сектор з питань внутрішнього фінансового контролю та аудиту Печерської районної в місті Києві державної адміністрації та посадові інструкції працівників відділу >>>

 

Завідувач сектором з питань внутрішнього фінансового контролю та аудиту Печерська районна в місті Києві державна адміністрація.

Біографічна довідка >>>

 Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 15 (колишня вул. Суворова)

 

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Кабінет

Телефон

Завідувач сектором

 

314

280-48-34

Головний спеціаліст

Підчибій Володимир Васильович

314

280-48-34

Розклад роботи:

понеділок - четвер з 09:00 до 18:00

п’ятниця з 09:00 до 16:45

обідня перерва з 13:00 до 13:45

 Основні завдання та функції сектору:

1. Основним завданням сектору є надання незалежних висновків та рекомендацій за результатами здійснення контролю за ефективністю діяльності та дотриманням законодавства структурними підрозділами Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, що є розпорядниками бюджетних коштів, підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності, що підпорядковані Печерській районній в місті Києві державній адміністрації та її структурним підрозділам, іншими суб’єктами в частині використання ними відповідних комунальних ресурсів (майна, коштів та іншої комунальної власності), а також суб’єктами господарювання, що отримують бюджетне фінансування (далі - підконтрольні суб’єкти).

Внутрішній аудит, як система контролю за діяльністю підконтрольних суб’єктів, створюється з метою ефективної оцінки та вдосконалення системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

Сектор здійснює внутрішній фінансовий контроль та аудит у формі перевірок, оцінки, дослідження та вивчення на підставі доручень чи розпоряджень голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

2. Для виконання покладених завдань за результатами контрольних заходів сектор надає голові райдержадміністрації об'єктивні і незалежні висновки та рекомендації щодо:

 • оцінки управління комунальними ресурсами;
 • правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;
 • досягнення економії комунальних ресурсів, їх цільового використання, ефективності і результативності в діяльності підконтрольних суб'єктів, шляхом прийняття обґрунтованих управлінських рішень;
 • проведення аналізу та оцінки стану фінансової і господарської діяльності підконтрольних суб'єктів;
 • запобігання порушенням законодавства, фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання комунальних ресурсів;
 • аналіз виконання управлінських рішень, виявлення фактів невиконання (неналежного виконання) управлінських рішень, оцінка їх негативного впливу та можливих наслідків для об'єкта контролю та підготовка відповідних пропозицій щодо вдосконалення управлінських рішень;
 • обґрунтованості планування надходжень і витрат бюджету;
 • функціонування систем внутрішнього контролю та аудиту та їх удосконалення;
 • запобігання виникненню помилок у роботі чи інших недоліків у діяльності підконтрольних суб'єктів.

3. Сектор, відповідно до покладених на нього завдань, проводить оцінку:

 • ефективності функціонування системи внутрішнього контролю та аудиту;
 • ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;
 • якості надання адміністративних послуг;
 • стану збереження активів;
 • стану управління комунальним майном та ресурсами;
 • правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;
 • ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань підконтрольних суб'єктів.

4. Проводить за дорученням голови райдержадміністрації аналіз проектів розпорядчих актів та інших документів, пов'язаних з використанням комунальних ресурсів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання.

5. Планує, організовує та проводить внутрішні контролі та внутрішні аудити (далі - контрольні заходи) підконтрольних суб'єктів, документує їх результати, готує звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій.

6. Здійснює моніторинг проведення закупівель.

7. Взаємодіє з підрозділами Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, правоохоронними та іншими контролюючими державними органами, підприємствами, їх об'єднаннями, установами та організаціями з питань проведення контрольних заходів.

8. Подає голові райдержадміністрації звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень.

9. Звітує про результати діяльності відповідно до вимог цього Положення та нормативних актів у сфері внутрішнього аудиту.

10. Надає голові райдержадміністрації об’єктивні і незалежні висновки та рекомендації щодо функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення, удосконалення системи управління, запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів.

11. Невідкладно інформує голову райдержадміністрації про ознаки шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків, надає рекомендації щодо вжиття необхідних заходів.

12. Уникає та не допускає виникнення конфлікту інтересів відповідно до чинного законодавства.

13. Повідомляє голову райдержадміністрації про виникнення обставин, які перешкоджають виконанню його обов’язків, втручання в його діяльність посадових осіб або інших осіб райдержадміністрації.

14. Бере в установленому законодавством порядку участь у розгляді звернень громадян, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій різних форм власності, органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування.

15. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

16. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

17. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

18. Забезпечує захист персональних даних.

19. Виконує інші функції відповідно до його компетенції.

20. Покладення на сектор завдань, що не належать або виходять за межі його компетенції відповідно до цього Положення, не допускається.

 

Корисні посилання :

Президент України: www.president.gov.ua

Верховна Рада України: www.rada.gov.ua

Урядовий Портал: www.kmu.gov.ua

Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту: https://kyivcity.gov.ua/content/departament-vnutrishnogo-finansovogo-kontrolyu-ta-audytu.html

 

Версiя для друку